Witaj Nieznajomy!

Twój koszyk

Produktów: szt.   Wartość:

Warunki gwarancji

Firma OKOŃ II, dystrybutor i przedstawiciel firmy Fujishi (poprzednio Fujitsu) w Polsce udziela 12 miesięcznej gwarancji na kołowrotki i wędziska pochodzące z naszej sieci sprzedaży. Wszystkie ujawnione w tym okresie wady powstałe z winy producenta lub dystrybutora zostaną bezpłatnie usunięte w naszym serwisie.

Życząc udanych połowów wyrażamy nadzieję, że użytkowanie naszego sprzętu sprawi Państwu wiele przyjemności i satysfakcji.

 

Warunki gwarancji

 

 1. Firma udziela gwarancji na zakupiony sprzęt na okres 12 miesięcy od daty zakupu wpisanej na naszej oryginalnej karcie gwarancyjnej.
 2. Podstawą dokonania naprawy gwarancyjnej jest ważna i kompletnie wypełniona Karta Gwarancyjna z pieczątką sprzedawcy.
 3. Niniejsza gwarancja zapewnia nabywcy bezpłatne usunięcie usterek w czasie trwania gwarancji, wynikających z niewłaściwego wykonania lub wad materiałowych zakupionego sprzętu.
 4. Firma nie odpowiada za:
 • wady wynikające z użytkowania sprzętu w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem;
 • wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych;
 • wady wynikające z napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione;
 • wady powstałe na skutek przeróbek;
 • prawo wymiany sprzętu na nowy jest możliwe wyłącznie w przypadku 4-krotnej nieskutecznej naprawy gwarancyjnej lub stwierdzenia naszego serwisu o niemożności naprawy.
 1. Przekazanie sprzętu do naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie za pośrednictwem sklepu w którym dokonano zakupu.
 2. Firma gwarantuje dokonanie naprawy w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty dostarczenia sprzętu.
 3. UWAGA! Próby naprawy sprzętu przez osoby nieuprawnione, zagubienie, nieprawidłowe wypełnienie karty gwarancyjnej, brak dowodu zakupu, pieczątki sklepu, podpisu sprzedawcy oraz Państwa podpisu powoduje utratę prawa do gwarancji.
 4. Szczytówki zapasowe (wymienne) w wędkach typu feeder lub picker są częściami eksploatacyjnymi i nie są objęte gwarancją.
 5. UPRZEJMIE PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEZAWODNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ SPRZĘTU ZAPEWNIA STOSOWANIE ŚCISŁYCH ZASAD PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI.

 

 

Zasady prawidłowej eksploatacji i konserwacji

 

 • Wędziska

 

 1. Każde wędzisko ma podany ciężar wyrzutowy, którego w żadnym wypadku nie wolno przekroczyć.
 2. Każde wędzisko posiada określoną wytrzymałość niezależnie od tego z jakiego materiału zostało wykonane, dlatego nie należy stosować żyłek lub plecionek o przesadnie dużej wytrzymałości, aby nie spowodować uszkodzenia wędziska.
 3. Wędziska węglowe są doskonałymi przewodnikami prądu elektrycznego w związku z tym nie należy dotykać nimi przewodów elektrycznych tzn. łowić w bezpiecznych miejscach nie ponosząc ryzyka porażenia. Również w czasie burzy bezwzględnie nie wolno używać wędzisk nawet o niskiej zawartości węgla w konstrukcji.
 4. Do wyciągania ryb z łowiska w trudnych warunkach służy podbierak.
 5. Każdorazowo po wędkowaniu, wędziska należy umyć czystą wodą, wytrzeć i pozostawić bez pokrowca do całkowitego wyschnięcia. W żadnym wypadku nie wolno suszyć wędziska w miejscu nasłonecznionym lub o podwyższonej temperaturze.
 6. Wędziska należy transportować i przechowywać w pokrowcach z dala od źródeł ciepła. Nie wolno ich narażać na czynniki udarowe (uderzenia) oraz nigdy nie próbować odczepiać zaczepów, szarpiąc lub ciągnąć wędziskiem używając siły.
 7. W przypadku wędek z gryfem korkowym, należy przed użyciem zdjąć folię ochronną oraz nie pokrywać korka żadnymi lakierami.

 

 • Kołowrotki

 

 1. Kołowrotki należy transportować w warunkach nie narażających na uszkodzenia mechaniczne, najlepiej w sztywnym pudełku lub pokrowcu.
 2. W przypadku zaczepów nie wolno używać siły.
 3. Po zakończeniu wędkowania kołowrotek należy wyczyścić i wysuszyć oraz zwolnić hamulec do minimum. Unikać zanurzania kołowrotka w wodzie lub piachu. W przypadku obfitego zabrudzenia piachem w żadnym wypadku nie powinno się go używać - najlepiej poddać go czyszczeniu w serwisie. Standardowo raz w roku poddawać czyszczeniu i smarowaniu w serwisie. W czasie trwania gwarancji zabronione są próby samodzielnego otwierania mechanizmu kołowrotku – w przeciwnym razie ewentualna reklamacja nie będzie możliwa.

UWAGA! Nie przestrzeganie powyższych zasad doprowadzi do uszkodzenia sprzętu i utraty prawa do gwarancji.

 

 

 

akceptowane płatności

MASZ PYTANIA?

telefon: 46 833 08 10

email: fujishi@wp.pl